• Tyske sykehusleger i Norge i et institusjonelt perspektiv 

      Kirchhoff, Ralf (Doctoral thesis, 2013-09-06)
      Sammendrag Ifølge litteraturen er institusjonelle logikker sosialt konstruert av institusjonelle aktører, kan reproduseres eller endres gjennom politiske beslutninger og fungerer som institusjonell mal for stater, ...