• Nordnorsk skredovervåking. Et nettverk for samfunnssikkerhet. 

      Waaler, Håkon Skog (Master thesis, 2015-06-01)
      Denne casestudien søker å skape en helhetsforståelse av fenomenet Nordnorsk skredovervåking (NNSO). NNSO er et interkommunalt samarbeid bestående av et mangfold av aktører i ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Samarbeidet ...