Show simple item record

dc.contributor.authorStørksen, Nadia Cecilie
dc.date.accessioned2016-03-08T09:46:51Z
dc.date.available2016-03-08T09:46:51Z
dc.date.issued2015-07-19
dc.date.submitted2015-07-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/11463
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie av individer med ulik sosial bakgrunn og deres opplevelser og handlinger i høyere utdannelse og overgangen til arbeidslivet. Det har blitt forsøkt å finne svar på hva som kan forklare individer med ulik sosial bakgrunns opplevelser og handlinger i høyere utdanning og arbeid, om det finnes forskjeller ut i fra ulik sosial bakgrunn, samt hvor stor betydning individers sosiale bakgrunn kan sies å ha for deres handlinger og opplevelser. Studien er basert på 11 kvalitative intervjuer der seks av informantene kommer fra en sosial bakgrunn der foreldrene har høyere utdannelse, mens fem av informantene kommer fra en sosial bakgrunn der foreldrene ikke har høyere utdannelse. Det har blitt tatt utgangspunkt i ulike perspektiver på betydningen av sosial bakgrunn for handling, og gjennom analysen har det altså vært et fokus på hvilken betydning informantenes sosiale bakgrunn har hatt for deres valg og handlinger i utdanning og arbeid. Det har da blitt tatt opp ulike aspekter ved informantenes overgang til høyere utdanning, deres overgang fra utdanning til arbeidsliv og deres oppvekstmiljø og hjemsted. Det har i stor grad også blitt tatt utgangspunkt i Will Atkinsons kvalitative britiske studie: Class, Individualization, and Late Modernity: In Search of the Reflexive Worker (2010), der han gjennom intervjuer med individer med ulik sosial bakgrunn undersøker gyldigheten av postmoderne teorier som går ut på at betydningen av sosial bakgrunn er svekket i dagens samfunn. Atkinson konkluderer med at ens sosiale bakgrunn fremdeles har stor betydning for opplevelser og livsvalg. Ved å ta utgangspunkt i denne studien, ville jeg undersøke om forholdene så annerledes ut i en norsk kontekst. Det teoretiske utgangspunktet har vært Pierre Bourdieus teori om hvordan kulturell kapital og habitus kan forklare skiller mellom ulike menneskers livsvalg og opplevelser, samt har jeg tatt for meg Ulrich Becks teori om individualisering som handler om en svekket betydning av sosial bakgrunn for handling. I tillegg har det blitt sett på flere studier av utdanning og arbeid i forhold til ulik sosial bakgrunn. Gjennom analysen blir det klargjort hvordan sosial bakgrunn har stor betydning for informantenes valg og opplevelser, uavhengig av hvilken sosial bakgrunn de har. Man ser imidlertid også hvordan informantene skiller seg fra hverandre ut i fra deres sosiale bakgrunn. Informantene fra en lavere sosial bakgrunn har opplevd en litt annerledes påvirkning og innflytelse fra sine omgivelser enn informantene som har høyt utdannede foreldre. Påvirkning og holdninger fra foreldrene viser seg å ha ført til at høyere utdannelse ble et naturlig og nokså selvfølgelig valg også for informantene fra en lavere sosial bakgrunn. Dette støtter også opp rundt funnene fra Atkinsons studie. Imidlertid ser man at informantene med foreldre uten høyere utdannelse har opplevd en mer uproblematisk utdannelse og overgang til arbeidslivet enn hva Atkinson fant i sin studie. Man kan tilskrive disse forskjellene ulik kontekst for studiene, og se at en annerledes samfunnsstruktur og et sterkt ideal om likhet i det norske samfunnet muligens bidrar til at høyere utdanning i det norske samfunnet fremstår som både mer tilgjengelig og oppnåelig for alle individer, uavhengig av...en_US
dc.format.extent677649 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectkvalitative intervjuereng
dc.subjectulik sosial bakgrunneng
dc.subjectpostmoderne teoriereng
dc.subjectlivsvalgeng
dc.subjectBourdieus teorieng
dc.subjectkulturell kapitaleng
dc.subjecthabituseng
dc.subjectUlrich Becks teorieng
dc.subjectWill Atkinsoneng
dc.subjectindividualiseringeng
dc.titleHøyere utdannelse og overgang til arbeidsliv. En kvalitativ studie av betydningen ulik sosial bakgrunn har for valg og erfaringereng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
fs.subjectcodeSOS360


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record