• Hvorfor innreisekarantene? 

   Tobiassen, Marte; Lie, Anne Helene Kveim; Aavitsland, Preben (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Innreisekarantene er blitt brukt som smittevernstiltak i over 600 år. Da covid-19 rammet vinteren 2020 hadde verdens stater ulik tilnærming til innreise­karantene. I Norge var vi tilbakeholdne med et slikt tiltak, mens man ...
  • Komplekse problemstillinger – allmennlegens ekspertområde 

   Getz, Linn Okkenhaug; Hjørleifsson, Stefan; Saxtrup, Niels; Hvas, Lotte (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   En allmennlege er en generalist. I litteraturen omtales generalisttilnærmingen gjerne som biopsykososial, personsentert eller holistisk. Uansett navn innebærer det en kombinasjon av generell biomedisinsk kunnskap og ...