• Loss of COPZ1 induces NCOA4 mediated autophagy and ferroptosis in glioblastoma cell lines 

      Zhang, Yulin; Kong, Yang; Ma, Yuan; Ni, Shilei; Wikerholmen, Tobias Espedal; Xi, Kaiyan; Zhao, Feihu; Zhao, Zhimin; Wang, Junpeng; Huang, Bin; Chen, Anjing; Yao, Zhong; Han, Mingzhi; Feng, Zichao; Hu, Yaotian; Thorsen, Frits; Wang, Jiang; Li, Xingang (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      Dysregulated iron metabolism is a hallmark of many cancers, including glioblastoma (GBM). However, its role in tumor progression remains unclear. Herein, we identified coatomer protein complex subunit zeta 1 (COPZ1) as a ...