• Lenisering etter kort vokal: reliktfenomen eller opphav? 

   Kristoffersen, Gjert (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Temaet for denne artikkelen er en liten gruppe dialekter der lenisering av p, t, k til b, d, g etter trykksterk vokal er begrenset til ord som hadde kort, trykksterk stavelse i norrønt. Disse dialektene finner vi ved kysten ...
  • Natur og menneske i et språklig klimaperspektiv 

   Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind; Gjesdal, Anje Müller (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Med utgangspunkt i et klimaperspektiv undersøker vi i denne artikkelen hvordan nordmenn uttrykker sine meninger om og sitt forhold til den fysiske naturen. Med et materiale i hovedsak hentet fra representative spørreundersøkelser, ...
  • Pronominale demonstrativer: Nye perspektiver fra norsk og svensk 

   Kinn, Kari; Larsson, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper is concerned with pronominal demonstatives (referred to as psychologically distal demonstratives by Johannessen 2008a, b) in older Norwegian spoken language, and written Swedish from the 19th century and the ...
  • Smittsomme koronaord 

   De Smedt, Koenraad (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Produktive sammensetninger bidrar betraktelig til danning av nyord i norsk. Denne studien undersøker bruken av nye sammensetninger med corona- eller korona- i nyhetstekster på nettet over en periode tidlig i 2020 da ...