Show simple item record

dc.contributor.authorRiise, Eirik Helle
dc.contributor.authorKristiansen, Aleksander
dc.date.accessioned2016-03-17T10:48:39Z
dc.date.available2016-03-17T10:48:39Z
dc.date.issued2016-01-05
dc.date.submitted2016-01-05eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/11697
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the role of sensation seeking and impulsivity in involvement with licit substances and gambling-related problems among young adults in Norway. Data were collected from a survey conducted annually from 2012-2014. 3000 17-year olds were randomly drawn from the National Registry and asked to participate. The response rate was 70,4 % for the first survey (N = 2055), whereas 43,8 % of the original sample completed the third survey (N = 1279). Sensation seeking was measured using Arnett Inventory of Sensation Seeking. Impulsivity was measured by the use of The Eysenck Impulsivity Scale - Narrow Impulsiveness Subscale. A multinomial logistic regression analysis was conducted to assess whether these personality traits, as measured in the first survey, were associated with an increased risk of substance use and experiencing gambling-related problems at the time of the most recent survey. The results suggests that highly impulsive and sensation seeking individuals are at an increased risk of being involved in several health-compromising behaviors, and are especially prone to display concurrent use of two or three substances and concurrent substance use with gambling-related problems. A limitation of the current study consists of the fact that a large portion of the sample was already involved in substance use and gambling-related problems at the time of the first survey. Thus, we were unable to design the study to allow for the investigation of causal relationships. Keywords: substance use, gambling-related problems, problem behavior, addiction, health, young adults, impulsivity, sensation seekingen_US
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å undersøke rollen til spenningssøkende atferd og impulsivitet i involvering med lovlige substanser og pengespillrelaterte problemer blant unge voksne i Norge. Data ble innhentet fra UNG-undersøkelsene, som har blitt utført årlig i perioden 2012-2014. 3000 17-åringer ble tilfeldig uttrukket fra Folkeregisteret og bedt om å delta. Responsraten var på 70,4 % (N = 2055) ved første undersøkelse, mens 43,8 % (N = 1279) av det opprinnelige utvalget fullførte den tredje undersøkelsen. Spenningssøkende atferd ble målt ved bruk av Arnett Inventory of Sensation Seeking. Impulsivitet ble målt ved bruk av The Eysenck Impulsivity Scale - Narrow Impulsiveness Subscale. En multinomisk logistisk regresjonsanalyse ble gjort for å undersøke hvorvidt disse personlighetstrekkene, målt i første undersøkelse, var assosiert med en økt risiko for substansbruk og pengespillrelaterte problemer ved siste spørreundersøkelse. Resultatene viste at individer med høye nivåer av impulsivitet og spenningssøkende atferd har høyere risiko for å være involvert i en rekke helsefarlige atferdsformer, og er spesielt tilbøyelige til å utvise samtidig bruk av to eller tre av substansene og samtidig substansbruk med pengespillproblemer. En begrensning ved studien kommer av at en stor andel av utvalget allerede var involvert i substansbruk og pengespillproblemer ved første undersøkelse. Dermed kunne vi ikke benytte et studiedesign som tillater undersøkelse av årsaksforhold. Nøkkelord: substansbruk, pengespillproblemer, problematferd, avhengighet, helse, unge voksne, impulsivitet, spenningssøkende atferden_US
dc.format.extent769986 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsubstansbrukeng
dc.subjectpengespillproblemereng
dc.subjectproblematferdeng
dc.subjectavhengigheteng
dc.subjecthelseeng
dc.subjectunge voksneeng
dc.subjectimpulsiviteteng
dc.subjectspenningssøkende atferdeng
dc.titlePersonlighet og problematferd. Er spenningssøking og impulsivitet risikofaktorer for problematferd blant unge i Norge?eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK330
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK330


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record