Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLavik, Trygve
dc.date.accessioned2016-04-14T12:47:52Z
dc.date.available2016-04-14T12:47:52Z
dc.date.issued2004
dc.PublishedNordlit 2004(16):31-48eng
dc.identifier.issn1503-2086
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/11913
dc.description.abstractDen første delen av denne artikkelen presenterer et av de mest sentrale temaene innenfor filosofiens behandling av metaforen i nyere tid, nemlig spørsmålet om hvorvidt metaforen er et semantisk eller pragmatisk fenomen. I den forbindelse drøftes også kort metaforens forskjellige funksjoner i vitenskapen. Denne delen er konsentrert rundt teoriene til henholdsvis Max Black og Donald Davidson, da deres bidrag for det første regnes som svært sentrale i den filosofiske diskusjonen om metaforen, og for det andre representerer de motpoler i diskusjonen om hvorvidt metaforen er et semantisk eller pragmatisk fenomen. Hensikten med denne første delen er i tillegg å vise at metaforen som et fenomen reiser spørsmål som også går utover en rent språkfilosofisk ramme. Den andre delen av denne artikkelen gjør nettopp dette idet den belyser metaforens virkning ut fra Kants bevissthetsfilosofi.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherInstitutt for kultur, litteratur og språkvitenskap ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universiteteng
dc.rightsAttribution CC BY 3.0eng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/eng
dc.subjectMax Blackeng
dc.subjectDonald Davidsoneng
dc.subjectmetaforeng
dc.subjectKanteng
dc.titleOm metaforens virkning. Et kantiansk bidrageng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-04-07T10:15:52Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2004 Trygve Lavikeng
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7557/13.1888
dc.identifier.cristin805710
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution CC BY 3.0
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution CC BY 3.0