Show simple item record

dc.contributor.authorWesche, Alhed Pieneen_US
dc.date.accessioned2016-05-09T12:43:57Z
dc.date.available2016-05-09T12:43:57Z
dc.date.issued2015-06-19
dc.date.submitted2015-06-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/11981
dc.description.abstractTidlig mobilisering etter ervervet hjerneskade kan føre til kortere liggetid på sykehus, færre kontrakturer og bedre funksjon. Et ståhjelpemiddel som beveger bena passivt, Innowalk Pro® (IP), ble først utviklet for barn (Made for Movement , Skien) og en prototype er nå utviklet for å mobilisere voksne pasienter. Formålet med studien var å undersøke egnethet og praktisk bruk, samt fysiologiske og fysiske responser ved bruk av IP over tid på en kvinnelig pasient med ervervet hjerneskade. Metode: Et "Single-subject experimental design" over 12 uker, 3 faser (A1-B-A2) ble benyttet (A1=ståbord, B=IP, A2= ståbord). Testene "Trunk Impairment Scale" (TIS), Modifisert Ashworth skala (MAS) og dorsalfleksjon i ankelleddet, ble undersøkt hver uke i A fasene (3 uker), og annenhver uke i B fasen (6 uker). Gangdistanse, hastighet, treningstid, puls, blodtrykk og temperatur ble registrert under ståtrening. Brukeropplevelse og tilfredshet ble registrert. Dataene ble for det meste framstilt i grafer, og analysert visuelt, gjennom 2SD metode og trendlinje. Resultater, diskusjon: Det var generelt få holdepunkter for at IP bedret fysiske og fysiologiske responser ut over endring som kan skyldes tid etter skaden. En signifikant reduksjon i puls ble vist fra A1 til B. Blodtrykket var stabilt i A1 og B, mens det sank i A2. Det var en økning i blodtrykk fra hvile til trening i B fasen sammenlignet med A fasene. Pasienten fant IP som en positiv og motiverende opplevelse. Helsepersonell følte seg ikke trygg på bruk av IP uten veiledning fra fysioterapeut. Konklusjon: Videre forskning på effekten av IP er nødvendig.en_US
dc.description.abstractEarly mobilization of patients with acquired head injury leads to shorter stay in hospital, prevents deformities, and increase in function. An assistive electric standing device, which passively moves the legs initially invented for children, has been developed also for adults, Innowalk Pro (IP). Purpose: The aim of the study was to explore physical and physiological responses and practical use of IP in the mobilization of an adult patient with acquired head injury. Method: A Single-Subject Experimental Design was applied over 12 weeks, three phases ABA, A1= baseline, standing frame, B=IP, and A2= follow-up, as in A1. Outcome measures were: Trunk Impairment Scale, Modified Ashworth and passive movement of the ankle measured every week in the A phases (3 weeks) and every second week in the B phase (6 weeks). During training the blood pressure (BP), heart rate, skin temperature, duration of training, Speed and cadence was recorded. Results, discussion: There was little of evidence supporting an effect on physiological and physical responses other than changes that may result after damage. A significant decrease in heart rate in B compared to A1 was observed, no change was found in BP between A1 and in B. A decrease in BP was noted in A2. There was an increase of BP from rest and training in the IP compared to a decrease in the A phases. The participant described a positive and motivating experience using the IP. Health workers did not feel comfortable using the IP themselves. Conclusion: Further research into the effect of the Innowalk Pro is needed.en_US
dc.format.extent3893137 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectAssistive standing deviceeng
dc.subjectInnowalk Proeng
dc.subjectearly mobilisationeng
dc.subjectacquired brain injuryeng
dc.titleTidlig mobilisering av voksne pasienter med ervervet hjerneskade ved bruk av "Innowalk Pro"en_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Fysioterapivitenskap
dc.description.localcodeMAMD-FYST
dc.description.localcodeFYSTD395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeFYSTD395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record