Show simple item record

dc.contributor.authorØftshus, Mads Oliver
dc.date.accessioned2016-06-17T11:27:13Z
dc.date.available2016-06-17T11:27:13Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.date.submitted2016-05-17eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/12123
dc.description.abstractUtdanningen er en integrert del av det moderne samfunnet, og en institusjon de fleste har kontakt med flere ganger gjennom livet. På tilsvarende vis er vi omgitt av medier på alle kanter i det moderne liv. Utgangspunktet for denne masteroppgaven er en interesse for hvordan lærere i grunnskolen fremstilles gjennom diskurser i avisen Aftenpostens kommentarfelt, ledere og kronikker. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse (CDA), og et utvalg fra 1988 og 2014, der lærerne streiket. Lærerne blir ofte framstilt som sentrale aktører på utdanningsfeltet, og som avgjørende for gode resultater på grunnskolearenaen. I 1988 blir hele utdanningsinstitusjonen portrettert gjennom en diskursiv fremstilling av er forfall. Der en i 2014 dreier oppmerksomheten mot lærerne som sentrale aktører for å nå ambisjonene om fremtidens kunnskapssamfunn. I tekstmaterialet fremstilles sjeldent grunnskolen og lærere som gode nok. Streiken i 1988 er ulovlig og mottar liten støtte, i 2014 derimot mottar lærerne bred støtte for streiken. Tar en den øvrige samfunnsutviklingen i betraktning kan endringene i diskursene kategoriseres som beskjedne.en_US
dc.description.abstractEducation is an integrated part of modern society, and most people have som kind of contact with the education system throughout their life. In much the same way we are surrounded by media outlets all around us in modern life. The interest of this paper is how teachers in the elementary school are constructed through the discourse of the newspaper Aftenposten´s comments section, leaders and chronicles. The analysis will be done using Norman Faircloughs Critical Discourse Analysis (CDA), on a dataset from 1988 and 2014, during strikes in the teachers unions in Norway. The teachers are often portrayed as key actors in the educational field, and furthermore seen as crucial for educational quality in the material. Where in 1988 the whole educational system is portrayed through a discourse showing a decaying school, the 2014 selection is more concerned with portraying the teachers as key actors in the knowledge society of the future. In the text material the elementary school and teachers are rarely portrayed as good enough. In 1988 the teachers on strike has little support during the illegal strike, on the other hand teachers on strike in 2014 are widely supported. Considering developments in society at large, the the changes in discourse can be considered modest.en_US
dc.format.extent421664 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectlærereeng
dc.subjectavisdiskursereng
dc.subjectdiskursanalyseeng
dc.subjectCDAeng
dc.subjectutdanningsinstitusjoneneng
dc.subjectsamfunnsutviklingeng
dc.subjectmediesamfunneng
dc.subjectstreikeng
dc.titleHvordan portretteres lærerne og grunnskolen på skolearenaen diskursivt i Aftenpostens ledere, kommentarer og kronikker gjennom streikeårene 1988 og 2014?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116eng
fs.subjectcodeMEVI350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record