Show simple item record

dc.contributor.authorMagelssen, Mortenen_US
dc.contributor.authorLangeland, Gard Olaven_US
dc.date.accessioned2016-07-07T09:43:58Z
dc.date.available2016-07-07T09:43:58Z
dc.date.issued2014
dc.PublishedEtikk i praksis 2014, 8(2):69-81eng
dc.identifier.issn1890-4009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12293
dc.description.abstractIn the Norwegian debate about General Practitioners’ (GP) right to conscientious objection to referrals for abortion, some claimed that the GPs’ request was self-contradictory and inadequately justified. It was claimed that the GPs’ suggested balancing act, that is, refusing referral for abortion, while instead facilitating referral by a colleague, is ethically inconsistent and implies a particular kind of ethical hypocrisy, termed ‘the ethics of clean hands’. Upon closer inspection, however, it turns out that this important critique applies to some ways of practicing conscientious refusal, but not to all. Even though this particular case was resolved in a way that does not involve toleration of conscientious objection, the charge of ‘ethics of clean hands’ is fundamentally interesting, and may spur a discussion of freedom of conscience and the limits of tolerance, a topic that will be recurring in the public square in ever new shapes.en_US
dc.description.abstractI debatten om fastlegers adgang til reservasjon mot henvisning til abort hevdet noen at reservasjonslegenes ønske er selvmotsigende og utilstrekkelig begrunnet. Det ble hevdet at reservasjonslegenes foreslåtte balansegang – å nekte henvisning til abort, men i stedet legge til rette for at en kollega henviser («kollegahenvisning») – er etisk inkonsistent og innebærer et særegent etisk hykleri, som har blitt kalt «de rene henders etikk». Ved nærmere ettersyn viser det seg at denne viktige kritikken har brodd mot noen måter å praktisere reservasjon på, men ikke mot alle. Selv om den konkrete saken fikk en løsning som ikke innebærer reservasjonsadgang, er anklagen om «de rene henders etikk» prinsipielt interessant og kan anspore en diskusjon om samvittighetsfrihetens og toleransens grenser, et tema som vil vende tilbake til offentlighetens søkelys i stadig nye former.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherProgramme for Applied Ethics, Department of Philosophy and Religious Studies, Norwegian University of Science and Technologyeng
dc.relation.urihttp://tapir.pdc.no/pdf/EIP/2014/2014-02-6.pdf
dc.rightsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.eng
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/eng
dc.subjectmedical ethicseng
dc.subjectnatural laweng
dc.subjectconscientious objectioneng
dc.subjectfreedom of conscienceeng
dc.subjectmedisinsk etikkeng
dc.subjectnaturretteng
dc.subjectreservasjonsretteng
dc.subjectsamvittighetsfriheteng
dc.titleFastlegers reservasjonsadgang – hyklersk eller velbegrunnet?en_US
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-04-11T06:00:11Z
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright The Author(s).
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5324/eip.v8i2.1852
dc.identifier.cristin1196614
dc.subject.nsiVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805
dc.subject.nsiVDP::Midical sciences: 700::Health sciences: 800::Medical/dental ethics, behavioural science, history: 805
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.