Show simple item record

dc.contributor.authorGloppen, Jaspreet Kaur
dc.date.accessioned2016-07-26T11:20:53Z
dc.date.available2016-07-26T11:20:53Z
dc.date.issued2016-06-16
dc.date.submitted2016-06-16eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12323
dc.description.abstractThis master thesis in English didactics investigated whether 125 students studying English as a Foreign Language (EFL) at three upper secondary schools in Norway experienced private speech and inner speech during video feedback or screencasting. The role of private speech and inner speech in concept formation. The study also explored the implications of private speech and inner speech for the fostering of Learner autonomy and the development of communicative competence. Since Screencasting is a relatively new tool for giving feedback, the study also investigated the learners and teachers' overall experience with this way of giving feedback. Screencast-O-Matic was used to give the EFL participants feedback on their written texts. It is a program where feedback is given using screen capture technology. This program records activities on a learner's computer screen and is accompanied by voice over narration. Empirical evidence collected revealed that the EFL learners experienced private speech or audible self-talk such as speaking out loud/mumbling. They also reported experiencing inner speech or covert self-talk/silent articulation of thought. According to Vygotsky, private speech develops into inner speech and forms the basis of intellectual and conceptual thought. This thesis uses Vygotsky's socio- cultural theories of language and concept formation as a theoretical framework. The study was a mixed method study. Empirical data collected through quantitative and qualitative surveys showed that video feedback gave an authentic opportunity for intrapersonal communication in L1 and L2 among EFL participants in this study. It could be inferred that the auditory component of screencasting led to stimulation of both private speech and inner speech. Private and inner speech helped foster learner autonomy among some of the EFL learners in the present study as these learners performed autonomous acts of self-regulation, critical reflection, decision making, planning their learning and strategizing. These autonomous acts were mediated, and private and inner speech was used as the mediating tool for reflection. Inner speech also seemed to play a role in developing pragmatic, linguistic, sociolinguistic and strategic competence among the participants in this study. Video feedback was given using the principles of feed up, feedback and feed forward as recommended by Hattie and Timperley and involved the use of metalanguage. Students found it useful, but made it clear that metalanguage must be introduced first in a teaching situation before it is used in an assessment situation. Participants reported that the feedback was perceived as clear and unambiguous, thorough and personal, future-oriented and constructive. The teachers found it difficult to find a quiet place to record videos. The unfamiliarity of the program made it challenging to use at first but the teachers saw the merits of the program stated that they would use the program again. This study concluded that L2 private speech and inner speech can be stimulated through screencasting or video feedback, provided the feedback is of a nature that evokes reflection.en_US
dc.description.abstractDenne studien i engelsk fagdidaktikk er basert på en pilotstudie som ble utført på 32 norske elever som hadde engelsk som fremmedspråk (EFL) på en videregående skole der de fikk tilbakemelding på sine skriftlige tekster ved bruk av videoretting, eller screencasting. Det er et verktøy som tar skjermopptak av alle endringer som skjer på dataskjermen. Elevene snakket høyt og mumlet, et fenomen Vygotsky kalte for egosentrisk tale. De rapporterte også at de reflekterte over sine tekster på både norsk (L1) og engelsk (L2) mens de hørte på videotilbakemeldingen. Ifølge Vygotsky utvikler den egosentriske talen seg til en taus indre tale og danner grunnlaget for intellektuelle tanker. Den teoretiske rammen for studien har et sosiokulturelt perspektiv og bygger på Vygotsky sin teori om konseptdannelse. Hensikten med masteroppgaven var å undersøke om resultatene fra pilotstudien ville gjenta seg med en større populasjon. Fire lærere deltok i studien og ga tilbakemelding til 125 EFL-elever fra tre skoler fra forskjellige geografiske steder i Norge. Målet var også å utforske hvordan deltakerne opplevde screencasting som et redskap for å gi tilbakemelding. Empirisk data samlet gjennom kvantitative og kvalitative spørreundersøkelser viste at tilbakemeldinger på video ga en autentisk mulighet for intrapersonlig kommunikasjon i L2 blant EFL-deltakerne i denne studien. Den auditive komponenten i screencasting førte til stimulering av både den egosentriske talen og den tause indre tale. Studien fant også en sammenheng mellom elevautonomi, egosentrisk- og indre tale. Både egosentrisk tale og indre tale ble i denne studien brukt av elevene som et medierende verktøy for selvstendige handlinger som selvregulering, og for å planlegge videre læring gjennom prosjektet. Det så også ut som videoretting fremmet kommunikativ kompetanse hos EFL-elever. Det ble brukt metaspråk for å gi tilbakemeldinger. Elevene opplevde det som nyttig, men var klare på at metaspråk må introduseres først i en undervisningssituasjon før det anvendes i en vurderingssituasjon. Deltakerne rapporterte at tilbakemeldingen ble oppfattet som tydelig og klar, detaljert, konstruktiv, personlig, presis, pekte framover og var læringsfremmende. Lærerne syntes at det var vanskelig å finne et rolig sted å spille inn videoer. Programmet var nytt og ukjent, men de så læringsutbytte hos elevene og uttalte at de kom til å bruke programmet igjen. Studien konkluderte med at videoretting kan stimulere indre tale og egosentrisk tale hos norske EFL elever hvis tilbakemelding gis på en måte som skaper refleksjon hos elever.en_US
dc.format.extent60467489 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectScreencastingeng
dc.subjectVideo feedbackeng
dc.subjectInner speecheng
dc.subjectPrivate speecheng
dc.subjectLearner Autonomyeng
dc.subjectCommunicative Competenceeng
dc.subjectMetalanguageeng
dc.titleScreencasting: Implications of Video Feedback for Private Speech, Inner Speech, Learner Autonomy and Communicative Competence Among EFL Learnerseng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster
dc.description.localcodeVID-MAUENG
dc.description.localcodeENGMAU650
dc.subject.nus711124eng
fs.subjectcodeENGMAU650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record