Show simple item record

dc.contributor.authorSørbø, Jan Ingeen_US
dc.contributor.authorGjengedal, Evaen_US
dc.contributor.authorLykkeslet, Elseen_US
dc.contributor.authorSæther, Wigdis Helenen_US
dc.date.accessioned2016-08-03T08:04:06Z
dc.date.available2016-08-03T08:04:06Z
dc.date.issued2013
dc.PublishedNordisk tidsskrift for helseforskning 2013, 9(1):95-104eng
dc.identifier.issn1891-2982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12406
dc.description.abstractRommet ser ut til spille en viktig rolle når man informerer om helse. Et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Høgskolene Sør-Trøndelag, Molde og Volda har invitert en gruppe pårørende til mennesker med demens til teaterforestillinger som berører demens-sykdom og pårørendes situasjon. Informantene gir uttrykk for at opplevelsene av disse forestillingene oppleves sterkere og annerledes enn informasjon i et nøytralt rom på sykehuset, og gir en sterkere opplevelse av gjenkjennelse, berøring og bygningene kan ha på for formidling, og hva opplevelsen av mening, gjennom kunsten, han ha å si for pårørende i en krevende situasjon. Hva slags kunnskap og mening er materialisert i et sykehus, og hva ligger i en teaterbygning?en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingeng
dc.relation.urihttp://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2567
dc.rightsAttribution CC BYeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/eng
dc.subjectHelseteatereng
dc.subjectrommets betydningeng
dc.subjectmeningeng
dc.subjectdemenseng
dc.subjectinformasjoneng
dc.titleDet som sitter i veggeneen_US
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-04-08T07:47:03Z
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2013 The Authors
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7557/14.2567
dc.identifier.cristin1027258
dc.subject.nsiVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801
dc.subject.nsiVDP::Midical sciences: 700::Health sciences: 800::Community medicine, social medicine: 801


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution CC BY
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution CC BY