Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Venke Frederike
dc.contributor.authorAndrews, Therese Marie
dc.contributor.authorHaukanes, Haldis
dc.date.accessioned2016-08-03T08:43:46Z
dc.date.available2016-08-03T08:43:46Z
dc.date.issued2009
dc.PublishedNordisk tidsskrift for helseforskning 2009, 5(2):2-17eng
dc.identifier.issn1891-2982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12410
dc.description.abstractDet er i dag åpenhet omkring tema som tidligere var private og tabubelagte, blant annet gjelder det sykdom og problematiske livsforhold. Den rådende oppfatning er at åpenhet på disse områdene er til det gode. Helsemyndigheter og pasientforeninger oppfordrer til åpenhet, men hva det innebærer blir i liten grad diskutert. Spørsmål om private grenser og mulige negative konsekvenser som følge av åpenhet er nærmest fraværende i offentlig helsedebatt. Denne artikkelen handler om hvordan brystkreftrammede kvinner har erfart åpenhet omkring egen sykdom. Datamaterialet er skaffet til veie gjennom etnografiske intervju med 28 kvinner og avdekker positive erfaringer, som optimisme og sosial støtte samt negative, som mismot, påminnelser om døden og grensekrenkelser. Funnene blir analysert og diskutert med begreper som berører privat/offentlig dimensjonen. Ettersom de negative erfaringene i stor grad viser seg å være knyttet til et grenseland mellom den private og offentlige sfære, antyder vi eksistensen av en tredje sfære, som vi kaller mellomsfæren. Vi reiser spørsmål om en forskyvning av private anliggender ut i denne såkalte mellomsfæren har bidradd til å viske ut skillelinjer mellom det private og offentlige og ført til at grenser for sosiale væremåter blir uklare.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingeng
dc.relation.urihttp://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/helseforsk/article/view/235
dc.rightsAttribution CC BYeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/eng
dc.subjectåpenheteng
dc.subjectgrensereng
dc.subjectprivateng
dc.subjectoffentligeng
dc.subjectmellomsfæreeng
dc.titleNår det intime blir offentlig. Kvinners erfaringer med åpenhet om brystkrefteng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2016-04-08T07:45:23Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2009 The Authorsen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7557/14.235
dc.identifier.cristin346244


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution CC BY
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution CC BY