• Den kulturelle skolesekken - en tekstsamling 

   Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina (Working paper 02/2013, Working paper, 2013-05)
   Høsten 2009 fikk Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen i oppdrag av Kulturdepartementet å forske på Den kulturelle skolesekken (DKS). Forskningsprosjektet ble gjennomført i tidsrommet 2010–2013 av en forskergruppe ...
  • Den kulturelle skolesekken - et utredningsnotat 

   Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina (Working paper 08/2012, Working paper, 2012-10)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag for Kulturutredningen 2014. Siktemålet har vært å redegjøre for tidligere og pågående forsknings- og utredningsarbeid om Den kulturelle skolesekken (DKS), og å drøfte styrker og svakheter ...
  • Rom for refleksjon. Kirkens bymisjon og oppfølging av bostedsløse 

   Breivik, Jan-Kåre; Ravneberg, Bodil (2-2008, Working paper, 2008-04)
   During the last eight years the voluntary organisation Church City Mission in Oslo has established several housing facilities and housing arrangements in combination with follow-up services for homeless people in Oslo city. ...
  • Roma – en midlertidig døv by! Deaflympics 2001 

   Breivik, Jan-Kåre; Haualand, Hilde; Solvang, Per (3-2002, Working paper, 2002-06)
   Tekstene i denne publikasjonen, Roma – en midlertidig døv by, bygger på feltarbeid i Roma, sommeren 2001, hvor de Døves verdenslekene (Deaflympics) ble avholdt. Dette feltarbeidet er det første i en rekke med feltarbeid i ...
  • Rome – a Temporary Deaf City! Deaflympics 2001 

   Breivik, Jan-Kåre; Haualand, Hilde; Solvang, Per (2-2003, Working paper, 2002-06)
   The texts in this publication, Rome – a Temporary Deaf City, is based on fieldwork done in Rome, the summer of 2001, where the quadrennial Deaf World Games were held (now called Deaflympics). This fieldwork is the first ...