• Investering i film - En god idé? 

      Bauge, Kristian Hella (Master thesis, 2010-12-01)
      Staten har subsidiert norsk filmproduksjon siden 1950, og for å stimulere produsentene og eksterne investorer til å skyte inn høyere egenkapital, har staten siden 1955 også hatt en ordning med etterskuddsstøtte kalt ...