• Pasientvelferd eller kostnadshensyn: fastlegenes dilemma 

      Carlsen, Benedicte; Riise, Julie (Peer reviewed; Journal article, 2013-09)
      Det er en jevnt økende etterspørsel etter helsetjenester i Norge; folk blir eldre, nye livsstilsrelaterte plager utvikles og stadig nye lidelser kan behandles. Det økte trykket gjør rasjonering og prioritering i helsevesenet ...