• Betalingsvilje for kvotefaktorer i kystflåten 

      Dalsbø, Haakon Thørring (Master thesis, 2015-08-31)
      Denne oppgaven fremstiller en fremgangsmåte for å utrede en aktørs betalingsvilje for et kjøp av en ekstra mengde kvote, utover hans opprinnelige kvote. Jeg avgrenser oppgaven med å se på en aktør i kystflåten, og ser på ...