• En likevektsmodell med det nye pensjonssystemet 

      Dysvik, Erlend Sætre (Master thesis, 2008)
      I denne oppgaven formulerer og løser vi en flerperioders overlappende generasjonsmodell, med endogent arbeidstilbud, konsum og pensjonsuttak, gitt det nye pensjonssystemet. Vi gjør dette med sikte på å analysere hvordan ...