• Postintensjonal moralsk vilkårlighet 

      Brown, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Jeg har kalt artikkelen «Postintensjonal moralsk vilkårlighet». Tematikken står sentralt i en rekke filosofiske artikler på engelsk, sentrert omkring begrepet «moral luck». Jeg legger vekt på å skille mellom to underklasser ...