• Forskningsagendaer, forespørsler og svar i konstruktiv typeteori. 

      Kvernenes, Hans Christian Nordtveit (Master thesis, 2017-06-09)
      Konstruktiv typeteori ble introdusert av Per Martin-Löf i 1984. Bakgrunnen var å unngå skillet mellom form og mening. Konstruktiv type- teori ble dannet på bakgrunn av Brouwers intuisjonisme fra begynnelsen av 1900-tallet. ...