• Makt, frihet og subjektivitet hos Michel Foucault 

      Ulsaker, Simen Aardal (Master thesis, 2010-05-20)
      Makt, frihet og subjektivitet forstås ofte som gjensidig avgrensende størrelser. Makt forstås som grensedragning for subjektets frihet. I denne oppgaven problematiserer jeg denne forestillingen med utgangspunkt i Michel ...