• Abort og fosterreduksjon: En etisk sammenligning 

   Dahl, Silje Langseth; Vaksdal, Rebekka Hylland; Barra, Mathias; Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   De siste årene har fosterreduksjon i økende grad vært gjenstand for debatt i Norge, og intensiteten nådde et foreløpig maksimum da Lovavdelingen leverte tolknings-uttalelsen § 2 - Tolkning av abortloven i 2016 som svar på ...
  • Abortion and multifetal pregnancy reduction: An ethical comparison 

   Langseth Dahl, Silje; Vaksdal, Rebekka Hylland; Barra, Mathias; Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   In recent years, multifetal pregnancy reduction (MFPR) has increasingly been a subject of debate in Norway. The intensity of this debate reached a tentative maximum when the Legislation Department delivered their interpretative ...