• Fra greske tragedier til eksistensfilosofi 

   Lieungh, Erik Myking (Master thesis, 2008-07-02)
   Hvilke valg tar man i møte med tragediene i livet? Denne avhandlingen forsøker å vise hvordan håndtering av lidelse avhenger av menneskets ontologiske forståelsen av tragediens natur. Moderne eksistensfilosofer har ulike ...
  • Peter Wessel Zapffes evolusjonære eksistensialisme 

   Yttri, Ole Johnny (Master thesis, 2017-06-22)
   Målet med denne avhandlingen er å begrunne påstanden om at Peter Wessel Zapffes filosofi markerer en original og distinkt retning innen den pessimistiske tradisjonen. En retning jeg vil kalle for evolusjonær eksistensialisme. ...