Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorChristensen, Dag Arneeng
dc.date.accessioned2006-06-21T15:20:14Z
dc.date.available2006-06-21T15:20:14Z
dc.date.issued2003-11eng
dc.identifier.issn1503-0946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1391
dc.description.abstractThis paper systematically chart existing Norwegian active ageing policies. It identifies policy goals, policy instruments, and institutional mechanisms of the current active ageing policy agenda. It also maps the socio-institutional and political contexts in which Norwegian active ageing policies are embedded. The study finds that although there is increased awareness of active ageing in Norwegian politics, the motives for policy reformulation is driven by a negative definition of ageing as such. Population ageing put pressures on the ability of the welfare state to meet the needs of future retirees. However, there are no coherent strategic shifts in policies. The government and the social partners have agreed on some measures to improve labour market prospects for older workers (inclusive workplaces, senior policies). The overall objective of the government is to keep up the high labour force participation rates. In addition the policy approach is characterised by a high degree of consensus building and avoidance of conflicts through corporatist integration of the major labour market organisations into the policy process.en_US
dc.description.abstractUtgangspunktet for dette EU finansierte prosjektet er de demografiske endringene med flere eldre og færre yrkesaktive i fremtiden, som en antar vil sette press på arbeidsmarkedet, pensjonspolitikken og helseområdet i de europeiske land. Målsettingen med prosjektet er å identifisere og analysere de institusjonelle, økonomiske og politiske realitetene som møter implementeringen av en aktiv aldringspolitikk i Europa. I denne artikkelen kartlegges og analyseres det aktive aldringspolitiske landskapet i Norge. Studien finner at selv om det er en økende bevissthet knyttet til disse utfordringene i norsk politikk, så er motivene bak de initiativ som tas drevet av en negativ definisjon av aldring som sådan. Regjeringens politikk vektlegger at en aldrende befolkning setter press på økonomien, og blir slik sett på som et hinder for at velferdsstaten skal klare å imøtekomme behovene til fremtidens pensjonister. Likevel, kan vi ikke si at det har skjedd et strategisk skifte av politikk på dette feltet. Regjeringen og partene i arbeidslivet har blitt enige om enkelte initiativ for å bedre ivareta de eldre arbeidstakerne i arbeidslivet (inkluderende arbeidsliv, seniorpolitikk). Den overordende målsettingen til regjeringen ser ut til å være å opprettholde den høye deltakelsen i arbeidsmarkedet. Regjeringens tilnærmingen til dette politikkfeltet er konsensuspreget gjennom at partene i arbeidslivet i høy grad trekkes inn i den politiske prosessen.en_US
dc.format.extent498294 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesWorking paperen
dc.relation.ispartofseries16-2003en
dc.titleActive Ageing: Country Report Norwayeng
dc.typeWorking papereng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel