• Antropologi på film - refleksjoner rundt tre filmer fra Kilimanjaro 

      Myhre, Knut Christian; Storaas, Frode (Peer reviewed; Journal article, 2018-12-19)
      Denne artikkelen tar utgangspunkt i forfatternes erfaringer med å lage tre filmer av ulik karakter for å reflektere over relasjonen mellom observasjon og analyse i etnografisk film og visuell antropologi. På denne bakgrunnen ...