• Bergen museums mynt- og medaljesamling 

      Achen, Henrik von (Chapter, 2006-10-12)
      I det følgende gis en beskrivelse av Bergen Museums mynt- og medaljesamling og dens historie siden 1825 og inntil i år, 2006. Det gjelder samlingens etablering og vekst, dens konservatorer gjennom tiden, og arbeidet med ...