• Few, but useful garden plants known from Norwegian summer-farms 

      Moe, Dagfinn (Chapter; Peer reviewed, 2009)
      Opplysninger om bruk av hageplanter på norske setre er vanskelig å finne i norsk litteratur. Basert på herbariebelegg og feltnotater har det vært mulig å legge frem en oversikt. I tillegg til presset materiale, er det ...