• Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med VA-grøft på Myklebust 

      Hervig, Sigrid; Linge, Trond Eilev (Arkeologiske utgravingsrapporter fra Fornminneseksjonen;9 - 2023, Research report, 2023-04-03)
      I april 2022 ble det gjennomført en mindre arkeologisk undersøkelse på Myklebust i Stad kommune (figur 1), omtrent 150 meter nord for Rundhågjen (Myklebusthaugen). Undersøkelsen avdekket spor etter dyrkningsaktivitet fra ...