Show simple item record

dc.contributor.authorVindas Alvarado, Marco Antonio
dc.date.accessioned2017-05-12T09:44:13Z
dc.date.available2017-05-12T09:44:13Z
dc.date.issued2010-07-01
dc.date.submitted2010-07-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15826
dc.description.abstractAggression in fish hierarchies often leads to one dominant individual monopolizing resources (food/shelter), thus increasing their fitness. Meanwhile individuals in subordinate ranks, endure high stressful conditions, which often lead to disease and higher mortality rates. Levels of serotonin have been linked to agonistic behavior. Enriching fish diets with tryptophan (TRP), the natural precursor for serotonin, has been used in several vertebrate species in order to control aggression levels. Twelve hierarchies consisting of 4 fish in each were studied. Six groups were given a TRP enriched diet and six groups a control diet. Aggressive acts performed and those received were observed during 7 days, 15 min per day, in order to establish hierarchies. Whole brains were excised and immediately frozen from each fish at the end of the trial, in order to analyze the monoamine levels by means of HPLC chromatography. TRP groups were found to have a higher overall aggression compared to control groups. Dividing the groups into their hierarchical ranks, middle rank individuals were overall more aggressive, displaying also more aggressive attacks towards dominants in TRP groups, compared with control groups. These results were opposite to what was expected. Serotonergic activity, measured as the [5-HIAA]/ [5HT] ratio, was higher in more aggressive individuals, which is also opposite from what has been found before. High amounts of received aggression were found to be positively correlated with high [5-HIAA]/ [5HT] ratios. This is the first time (as far as we know) that the effect of a TRP enriched diet on fish hierarchical groups has been studied. Our contradictory results show how complicated the social interactions and mechanisms in fish hierarchies are, since previous studies have only looked at fish interacting in pair-wise contests. We propose that under true hierarchical conditions, other factors are involved in the overall control of aggression; therefore, attempting to control agonistic behavior in groups of fish with TRP may not be sufficient. This could be an important finding that needs to be studied further, especially in the context of fish welfare in intensive aquaculture.en_US
dc.description.abstractAggressivitet i fiskehierarkier fører ofte til at et individ blir dominant og monopoliserer fór/ ly. Disse styrker dermed sine fysiske egenskaper. Samtidig finner vi individer som må underordne seg og som dermed lever under høyt stress, noe som ofte fører til sykdom og høyere dødlighet. Nivåer av serotonin har blitt knyttet til aggressiv atferd. Hjernen bruker tryptofan (TRP) til å produsere serotonin. Derfor har en tryptofanrik diett blitt brukt til flere ryggvirvel-arter for å kontrollere aggressivitetsnivå. Tolv hierarkier med 4 fisker i hver, ble studert. 6 grupper ble behandlet med en TRP-rik diett og 6 grupper med en kontrolldiett. For å observere etablering av hierarkier, ble antall aggressiv handlinger som ble utført og påført observert over 7 dager i 15 minutter per dag. Dereter, ble hver enkelt fiskehjerne tatt ut og umiddelbart frosset ned for å analysere monoamine nivåer ved hjelp av en HPLC kromtografimaskin. Det ble avdekket at TRP-gruppene påførte mer aggression en kontrollgruppene. Etter at gruppene ble fordelt i forhold til hierarki, ble de funnet at individer tilhørende middelgruppe, var generelt mer aggressive. Disse individene viste også mer aggressiv atferd mot dominante individer. Dette resultatet var motsatt av det forventede. Serotoninaktivitet, målt som konsentrasjonen [5-HIAA]/ [5HT], var høyere hos de mer aggressiv individene, noe som også er det motsatte av tidligere funn. Hos individer som ble påført mye aggresjon ble det fastslått en positiv korrelasjon med høy [5-HIAA]/ [5HT]. Det er første gangen (så vidt kjent) en har studert effekten av en TRP-rik diett i fiskehierarkigrupper. At resultatene skiller seg fra tidligere funn, viser at mekanismer og verkselvirkninger i fiskehierkier er mer komplisert enn antatt. Dette kan skyldes at tidligere studier er gjort på grupper bestående av bare 2 fisker (pair-wise contests). En antakelse er at også andre faktorer kan påvirke den generelle aggresjon i et hierarki med mer enn 2 nivåer. Videre vil det derfor ikke være tilstrekkelig å benytte TRP-rik diett til å påvirke aggressiv oppførsel. Dette kan være et viktig funn, hvor det trengs dypere studier, spesielt med henblikk på fiskevelferd i intensive akvakulturer.en_US
dc.format.extent2678430 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectSalmoneng
dc.subjecthierarchieseng
dc.subjectmonoamineseng
dc.subjectserotonineng
dc.subjecttryptophaneng
dc.subjectAtlanterhavslaksnob
dc.subjectLakseoppdrettnob
dc.subjectForstoffernob
dc.subjectSerotoninnob
dc.subjectAggressivitetnob
dc.subjectHierarkiernob
dc.titleEffect of tryptophan enriched diets on aggression in hierarchical groups of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)en_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Havbruksbiologi - Generell havbruksbiologien_US
dc.description.localcodeMAMN-HAV
dc.description.localcodeHAV399
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c006053
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c012698
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c009638
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c005290
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c012515
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c013922
dc.subject.nus751599eng
fs.subjectcodeHAV399


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record