• Musikalske elementer i musikaler 

      Jensen, Linnea Reitan (Master thesis, 2014-11-20)
      Denne masteroppgaven undersøker hvordan musikalske elementer kan bli brukt i musikaler for å påvirke den dramaturgiske helheten. Gjennom både musikalsk og dramaturgisk analyse viser jeg hvordan elementer i musikk kan ha ...