• Læreres valg og bruk av klassikere i norskundervisningen 

      Jensen, Pernille Reitan (Master thesis, 2017-06-16)
      Sammendrag Denne masteroppgaven undersøker læreres valg og bruk av norske klassikere i norskundervisningen. Oppgaven er rettet mot videregående skole, og målet er å belyse hvordan lærere velger ut og jobber med de klassiske ...