• Framveksten av pseudokoordinasjon med drive 

   Kinn, Torodd (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Pseudokoordinasjon med drive som førsteverb, drive og V, er ein særnorsk ut-trykksmåte for kursivt aspekt. Artikkelen tek utgangspunkt i ein eksisterande hypotese om opphavet til konstruksjonen. I ei diakron undersøking ...
  • Pseudopartitives in Norwegian 

   Kinn, Torodd (Doctoral thesis, 2001-12-14)
   The dissertation investigates Norwegian pseudopartitive constructions like 'a cup of tea', 'three kilometres of road', and 'thousands of students'. A quantifying noun or denominal quantifier in -vis denotes a quantity, and ...