• Fra læreplan til lærebok 

      Skoglund, Hendy (Master thesis, 2018-12-11)
      Sammendrag Denne masteroppgaven handler om hvordan lærebøker i norsk for Vg1 studieforberedende utdanningsprogram oppfatter og løser endringer i læreplanen. Det sentrale formålet i KL06 er kulturforståelse, kommunikasjon, ...