• Den abnormale kroppen - Kropp og funksjonshemming: freaks i teater og film 

      Skuseth, Karoline Bergsagel (Master thesis, 2011-05-16)
      Oppgaven tar utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva skjer med den abnormale kroppen når den fremstilles i en scenisk og performativ kontekst? Ved å ta i bruk en historiografisk metode med et kulturhistorisk og etisk perspektiv ...