• Haldningar til strilemål i og rundt Bergen 

   Anderson, Ragnhild Lie (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Strilemål er typisk nok ein dialekt som vert snakka av strilar, men er det knytt ulik status til det å vera stril og det å vera frå byen, og er dette i så fall eit uttrykk for ulike maktforhold mellom dialektane? I denne ...
  • Historisk sosiolingvistikk: En fruktbar utvidelse av språkhistoriedisiplinen 

   Nesse, Agnete (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen gir en oversikt over vitenskapsdisiplinen historisk sosiolingvistikk. Hovedvekten legges på hvilken type forskningsspørsmål det er vanlig å stille i studier som kan karakteriseres som historisk sosiolingvistikk. ...