• Industristedtalemål og dialektendring 

   Neteland, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   De norske industristedtalemålene kan sees på som resultat av en språkendringsprosess som har mange fellestrekk med annen dialektendring. Samtidig kan prosessen tolkes inn i en språkkontaktkontekst og sammenliknes med danning ...
  • Saudamålet i 1981 

   Neteland, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Artikkelen presenterer språklig variasjon i et talemålsmateriale fra Sauda i 1981. Saudamålet er et industristedtalemål, og artikkelen dokumenterer en endring i tilsynelatende tid, der noen tradisjonelle språktrekk forsvinner, ...