• Bestemt form entall hankjønn 

      Kristoffersen, Gjert (Chapter, 2007)
      Artikkelen er en optimalitetsteoretisk analyse av forskjellene i realisasjon av suffikset tittelen på artikkelen refererer til i tre ulike varieteter av norsk. Forskjellene mellom de tre varietetetene beskrives gjennom ...