• Det Populære Og Det Digitale: Synet på leseren og hennes tekstobjekt 

      Moås, Ronja Cecilie (Master thesis, 2018-09-26)
      Denne masteroppgaven utforsker forholdet mellom det populære og dets leser innenfor den digitale sfæren, samt det negative synet en kan assosiere med den masseproduserte og populære formen for kultur og litteratur. Ved å ...