• Språkomgrepet, språkholdningar og purisme 

      Sandøy, Helge (Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet, Chapter, 2003)
      Artikkelen viser korleis språkomgrepet veks fram som ein del av språkkulturen, som eit resultat av den politiske fokuseringa. Dette blir drøfta i samband med nordisk språkhistorie. Forholdet mellom standardspråk og dialekt ...