• Frå Snorre til Ibsen - og kvar er sakprosaen 

      Rusti, Hege Dagfrid (Master thesis, 2014-05-14)
      Denne masteroppgåva handlar om korleis lærebøkene i norsk på Vg2 studiespesialiserande løyser eitt av læreplanmåla i læreplanen frå LK06. Læreplanmålet handlar om at elevane skal lese tekstar frå mellomalderen og fram til ...