• Danning for alle – ein utopi? Yrkesfagnorsk i eit danningsperspektiv 

   Bakken, Rita-Karin (Master thesis, 2014-05-15)
   Through working on the master dissertation ‘Bildung For All – A Utopian Concept?’ The Norwegian Subject within Vocational Studies – in a Context of Bildung. I have aimed to achieve a thorough insight into the conditions ...
  • Fem gutter på yrkesfag. "Ingen her liker å lese, vi går jo på bygg." 

   Haugen, Siri Vaaje (Master thesis, 2016-05-18)
   Hovedmålet med oppgaven er å undersøke holdningene fem gutter på yrkesfag har til seg selv som lesere. For å nå dette målet er det interessant å se hva de har lest tidligere, både på fritiden og på skolen, hva de leser nå, ...
  • Norsk på yrkesfag. Å ri to hestar 

   Amundsen, Trude (Master thesis, 2015-05-15)
   Formålet med oppgåva er å undersøke korleis læreplanen i norsk på yrkesfaglege utdanningsprogram står i forhold til ei yrkesretting av faget. I 2010 vart det i forskrift til opplæringslova §1-3 lagt til at opplæringa i ...
  • Skriftleg norskeksamen på yrkesfaglege utdanningsprogram- ei lokal tåkesky i sentrale strok? 

   Ur, Linn Beate Haugsland (Master thesis, 2018-06-16)
   Denne oppgåva undersøkjer skriftleg norskeksamen på yrkesfaglege utdanningsprogram. Skriftleg norskeksamen på yrkesfag er ein lokalt gitt eksamen, noko som betyr at det er dei ulike fylkeskommunane i landet som har ansvaret ...