• Å dele eller ikke dele 

      Lenvik, Sissel Knutsdatter (Master thesis, 2011-09-01)
      En kvalitativ studie av ungdoms forhold til å dele informasjon på den sosiale nettverkstjenesten Facebook.