• Rette lærebøker? 

      Demirel, Yvonne Jasmine (Master thesis, 2018-06-16)
      Denne masteroppgavens målsetning har vært å synliggjøre hvordan LHBTQ-representasjon og skeiv tematikk kommer til uttrykk i norsklærebøkene for videregående skole, og tilstrekkelig begrunne viktigheten av en slik kartlegging. ...