• Sakprosa? Ei undersøking av sjangervekslingar i litteraturhistoria. 

      Sætre, Gunnhild (Master thesis, 2014-05-15)
      Samandrag Denne oppgåva er ei undersøking av overordna sjangerforståing i to norske og ei dansk litteraturhistorie si handtering av forfattarskapet til Ludvig Holberg. Desse litteraturhistoriske handteringane er utført av ...