Show simple item record

dc.contributor.authorStorebø, Ann-Mari
dc.date.accessioned2017-06-08T08:32:38Z
dc.date.available2017-06-08T08:32:38Z
dc.date.issued2017-06-08
dc.date.submitted2017-06-07T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15939
dc.description.abstractDenne masteroppgaven utforsker den fonetiske utviklingen i den Cardiff Engelske aksenten. Med utgangspunkt i fem forskjellige fonetiske trekk, ser jeg på utviklingen fra et bruk av tradisjonelle til nye supra-regionale trekk som kan forbindes med den Sør-Øst Engelske aksenten. Dette er gjort ved å intervjue et utvalg av mennesker fra tre forskjellige aldersgrupper. Hovedfokuset i studiet har vært på arbeiderklassen og de fonetiske trekkene har blitt diskutert i forhold til både alder og kjønn. Utvalget bestod av tre kvinner og to menn i den yngste aldersgruppen, fire kvinner og to menn i den midterste aldersgruppen og fem kvinner og en mann i den eldste aldersgruppen. De fem trekkene er konsonantene (r) og (t), og vokalene i PALM/START/BATH, NEAR og GOAT ord. Dette studiet er utført som en kvantitativ analyse basert på en endring fra tradisjonelle til nye trekk. Tidligere studier har funnet høye tall for bruken av tradisjonelle trekk i arbeiderklassen i Cardiff, men disse studiene mangler ny data fra dagens ungdom, derfor er det usikkert om deres data er representativt for aksenten i dag. Det kan sies at de fleste trekkene som er undersøkt i dette studiet viser en forventet utvikling i forhold til etablerte teorier om fonetisk variasjon og endring og bekrefter derfor hypotesene, med noen unntak. Det er klart fra resultatene at utviklingen av de fonetiske trekkene er rettet mot et større forbruk av nye trekk mens bruken av tradisjonelle trekk minsker. Det er fortsatt mye som kan undersøkes i Cardiff Engelsk da aksenten i utgangspunktet er lite studert. Med denne oppgaven er målet å bidra med ny forskning i forbindelse med Cardiff Engelsk, i forhold til nyere data og informasjon om fonetiske trekk som ikke har blitt studert systematisk før.no_NO
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsociolinguisticseng
dc.subjectCardiff Englisheng
dc.subjectphonologyeng
dc.subjectaccent variation and changeeng
dc.titleCardiff English: A sociolinguistic study of phonological variation and change in Cardiff Englisheng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-07T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.humordfonetikkno
dc.subject.humordKvantitative metoderno
dc.subject.humordsosiolingvistikkno
dc.subject.humordarbeiderklasseno
dc.subject.nus711124eng
dc.subject.keywordquantitative analysiseng
dc.subject.keywordworking classeng
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record