Show simple item record

dc.contributor.authorAjvazi, Vlora
dc.contributor.authorSviggum, Viktoria
dc.date.accessioned2017-06-16T08:05:19Z
dc.date.issued2017-06-13
dc.date.submitted2017-06-12T22:00:19Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15998
dc.description.abstractIt is argued that shame is a universal moral emotion, which is important for the guidance of human behavior. This by directing the individual towards law-abiding decisions that prevent participation in criminal behavior within a society. Despite these kind of beliefs, antisocial acts are widespread in the world. Furthermore, antisocial populations can be very heterogeneous. This paper will therefore focus on what kind of empirical literature exists on feelings of shame regarding prison inmates. Our literature review presents mixed findings. The result showed an association between shame and issues related to anger. Furthermore, it seems like thought-focus do not have an effect on shame. Risky behavior such as alcohol abuse and addiction was associated with shame. Various types of offences showed differences in levels of shame. Individuals who had committed sexual offences showed higher levels of shame than individuals who had committed violent and nonviolent offences. On the other contrary of previous assumptions about shame it might seem like guilt, another moral emotion, is a better predictor and perhaps a protective factor for subsequent antisocial behavior. Limitations and implications for clinical application and future research will also be discussed.en_US
dc.description.abstractSkam argumenteres å være en universell moralsk emosjon som er viktig for rettledelse av et individs atferd. Dette i form av å veilede individet til å ta lovlydige valg som hindrer utførelsen av kriminelle handlinger i et samfunn. Til tross for dette er antisosiale handlinger utbredt på verdensbasis. Videre kan antisosiale populasjoner være svært heterogene. I oppgaven fokuseres det derfor på hva slags forskningslitteratur som eksisterer på skamfølelsen hos fengselsinnsatte. Vår litteraturgjennomgang viser til blandede funn. Resultatene peker i retning på at det er en assosiasjon mellom skam og vansker relatert til sinne. Videre virker det som at tankefokus ikke har en effekt på skamfølelse. Risikofylt atferd slik som alkoholmisbruk og avhengighet var assosiert med skam. Hva slags type forbrytelse individet hadde begått viste også forskjeller i nivå av skam. Individer som har begått seksualforbrytelser rapporterte høyere nivå av skam enn individer som har begått voldelige og ikke-voldelige forbrytelser. I motsetning til tidligere antagelser om skam kan det virke som at skyld, en annen moralsk emosjon, er en bedre prediktor og muligens en beskyttende faktor for senere antisosial atferd. Begrensninger og implikasjoner for klinisk virksomhet samt videre forskning vil også bli diskutert.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPrisoners
dc.subjectskameng
dc.subjectinnsatteng
dc.subjectfengseleng
dc.subjectantisosial atferdeng
dc.subjectkriminaliteteng
dc.subjectshameeng
dc.subjectinmateseng
dc.subjectprisoneng
dc.subjectantisocial behavioreng
dc.subjectcrimeeng
dc.titleHva vet vi om skamfølelsen hos fengselsinnsatte?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-12T22:00:19Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-00-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record