Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Martin Bø
dc.date.accessioned2017-06-16T15:08:36Z
dc.date.available2017-06-16T15:08:36Z
dc.date.issued2017-06-13
dc.date.submitted2017-06-12T22:00:27Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16023
dc.description.abstractThis diary study contributes to the leadership literature by examining the daily effect of empowering leadership behaviours (autonomy- and development support) on follower’s daily level of work engagement. Contrary to previous research on the topic, this study distinguished between the relative contribution of each dimension of the empowering leadership concept. In addition, it was examined how and why each dimension contributes to work engagement by including a mediator variable for each relationship. The study is based on data collected in cooperation with the Royal Norwegian Naval Academy. While traveling by sail ship, 87 cadets filled out a daily diary questionnaire over the course of 30 days. As predicted, multilevel analyses revealed that the cadets were more engaged in their work on days when their leader showed more empowering leadership behaviours, both in the form of autonomy- and development support. Furthermore, psychological empowerment was found to partially mediate the relationship between autonomy support and work engagement, while self-goal-setting partially mediated the relationship between development support and work engagement. Thus, this study highlights how different empowering leader behaviours have the potential to create motivational states in the employees, making them become more engaged in their work on these daysen_US
dc.description.abstractDenne dagbokstudien bidrar til lederskaps litteraturen ved å undersøke den daglige effekten av empowermentbasert ledelse (autonomi- og utviklingsstøtte) på følgere sitt daglige nivå av arbeidsengasjement. I motsetning til tidligere forskning på området skiller denne studien mellom de ulike bidragene fra hver av dimensjonene av empowermentbasert ledelse. I tillegg ble det undersøkt hvordan og hvorfor hver av dimensjonene bidrar til arbeidsengasjement ved å inkludere en mediator variabel for hvert forhold. Studien er basert på data samlet inn i samarbeid med Sjøkrigsskolen. Samtidig som de reiste med seilskip fylte 87 kadetter ut et daglig spørreskjema over en periode på 30 dager. Som antatt viste flernivåanalyser at kadettene var mer engasjert i arbeidet sitt på de dagene hvor deres leder viste flere empowermentbaserte ledelsesatferder, både i form av autonomi- og utviklingsstøtte. Videre ble det funnet at psykologisk empowerment delvis medierte forholdet mellom autonomistøtte og arbeidsengasjement, mens selv-målsetting delvis medierte forholdet mellom utviklingsstøtte og arbeidsengasjement. Denne studien fremhever følgelig hvordan ulike empowermentbaserte ledelsesatferder har potensiale til å skape motivasjon hos ansatte, noe som gjør at de blir mer engasjert i arbeidet sitt på disse dagene. Nøkkelord: Dagbokstudie, empowermentbasert ledelse, autonomistøtte,en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectdevelopment supporteng
dc.subjectpsychological empowermenteng
dc.subjectDiary studyeng
dc.subjectwork engagementeng
dc.subjectempowering leadershipeng
dc.subjectautonomy supporteng
dc.subjectself-goal-settingeng
dc.subjectdevelopment supporteng
dc.subjectpsychological empowermenteng
dc.subjectDiary studyeng
dc.subjectwork engagementeng
dc.subjectempowering leadershipeng
dc.subjectautonomy supporteng
dc.subjectself-goal-settingeng
dc.subjectDagbokstudieeng
dc.subjectempowermentbasert ledelseeng
dc.subjectautonomistøtteeng
dc.subjectutviklingsstøtteeng
dc.subjectarbeidsengasjementeng
dc.subjectpsykologisk empowermenteng
dc.subjectselv-målsettingeng
dc.subjectMotivationeng
dc.subjectMotivasjonnor
dc.titleA diary study on the dimension specific effects of empowering leadership on work engagement: The mediating effect of psychological empowerment and self-goal-settingeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-12T22:00:27Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record