Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorden Ouden, Markus
dc.date.accessioned2017-06-22T10:07:21Z
dc.date.available2017-06-22T10:07:21Z
dc.date.issued2017-06-13
dc.date.submitted2017-06-12T22:00:26Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16053
dc.description.abstractDen siste tiden har det vært stor offentlig debatt omkring den stigende gjelden i norske husholdninger. Norges Bank har blant annet ytret bekymring for at gjeldsveksten er sterkest i husholdningene som allerede besitter store mengder lån, og at dette kan sette flere personer i en spesielt utsatt økonomisk situasjon. Denne oppgaven søker å belyse tematikken fra et sosiologisk ståsted og undersøke hvorvidt gjeldsveksten i Norge har bidratt til å skape større økonomisk ulikhet mellom personer i ulike klasseposisjoner. Ved bruk av kvantitative analyseteknikker har det blitt undersøkt om personer i høyere klasser i større grad enn andre låner penger med formål om skaffe seg formuesgoder, og for å generere kapitalinntekter. I tillegg har det blitt undersøkt om utbredelsen av problematisk høy gjeld har steget, og om dette spesielt fant sted i lavere klasser. Det viktigste funnet som er gjort er at gjeldsveksten i Norge ser ikke ut til å skapt noen umiddelbart større forskjeller når det kommer til fordelingen av formue og inntekter, men at utbredelsen av potensielt problematisk høy gjeld har økt. Dette ser spesielt ut til å være tilfellet for deler av middelklassen. I den graden gjeld har bidratt til å øke ulikheten mellom mennesker i ulike klasseposisjoner, har dette skjedd ved at de mest bemidlede personene i overklassen tilsynelatende fortsetter å være økonomisk overlegne, samtidig som gjeldsveksten har satt andre i en mer sårbar utsatt økonomisk situasjon.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNorgeeng
dc.subjectformueskonsentrasjoneng
dc.subjectklasseeng
dc.subjectinntektsulikheteng
dc.subjectgjeldeng
dc.subjectkapitalinntektereng
dc.subjectkvantitativeng
dc.subjectpanelanalyseeng
dc.subjectformueeng
dc.titleØkt gjeld - økte forskjeller? En klassestudie av gjeldsutviklingens påvirkning på økonomisk ulikhet i Norge, 2003-2013.eng
dc.title.alternativeIncreasing Debt - Increasing Inequality? A Study of Social Class and The Impact of Debt on Economic Inequality in Norway, 2003-2013.eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2017-06-12T22:00:26Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel