Show simple item record

dc.contributor.authorLyngtun, Jannike
dc.date.accessioned2017-06-28T10:08:28Z
dc.date.available2017-06-28T10:08:28Z
dc.date.issued2017-06-27
dc.date.submitted2017-06-26T22:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16110
dc.description.abstractThesis: Unity and Coherence within the Area of Knowledge in the Norwegian Preschool Teacher Education? A Study of Academic Cooperation in Language, Text and Mathematics The main research question in this thesis is: - what factors affect the lecturers work in order to create a contextual relationship within the Area of Knowledge; Language, Text and Mathematics The chosen research approach for this thesis is a qualitative method, with a constructivist worldview, using four focus group interviews for data collecting. The focus group includes participants from the three academic subjects involved in the Area of Knowledge, Norwegian, Mathematics and Pedagogy. The findings in this thesis indicates that there are still some challenges due to the academic collaboration within the Area of Knowledge. By using the culture-historical activity theory, I have revealed three contradictions, which seems to have an impact on the academic collaboration within the preschool teacher education. The first contradiction is between the lecturers and the National curriculum. The finding suggests that there still is an uncertainty about how and how much the lecturers should integrate knowledge from the three academic subject, which are involved in the Area of Knowledge. The second contradiction is revealed between the lecturers and higher education in total. The introduction of the Areas of Knowledge in higher education breaks with the academic tradition that emphasize each discipline. The findings of this study indicates that the academic subject still is of great importance to the lecturers, which also affects how they see themselves as lecturers not in the Area of Knowledge, rather a lecturer in Norwegian, Mathematics or Pedagogy. Finally, the findings suggest that there are contradictions between the lecturers and subject of Pedagogy. The subject is by the National curriculum given a special position as a central and linking subject within the preschool teacher education. As for the Area of Knowledge in this particular study the descriptions of pedagogy do not fit as a central subject, as the descriptions rather indicates that pedagogy is the smallest subject with little or no impact on the curriculum or the evaluation of the exams. It seems challenging for the lecturers in pedagogy to fulfill the mission they are given through the national curriculum.en_US
dc.description.abstractProblemstillingen for studien er: - hvilke faktorer påvirker faglæreres arbeid med å skape helhet og sammenheng i kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk. For å finne svar på ovennevnte problemstilling har jeg valgt å benytte kvalitativ metode gjennom fokusgruppeintervju med faglærere som arbeider i kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk. Det er gjennomført fire fokusgruppeintervju med faglærere fra fire ulike utdanningsinstitusjoner i Norge. Studiens funn indikerer at det fremdeles er utfordringer knyttet til det å integrere kunnskap fra ulike lærerutdanningsfag i kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk. Med utgangspunkt i den kulturhistoriske aktivitetsteorien har jeg, i analyse av innsamlet materiale, avdekket tre motkrefter, i det videre omtalt som brudd mellom ulike komponenter. Disse bruddene hindrer, slik de framstår i dag, en integrering av kunnskap fra de tre lærerutdanningsfagene. Det første bruddet er identifisert mellom faglærerteamet og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning. Analyse av funnene i denne studien indikerer at det fremdeles er usikkerhet knyttet til hva som ligger i oppdraget med å integrere kunnskap fra de tre lærerutdanningsfagene norsk, matematikk og pedagogikk. Det andre bruddet som er identifisert i denne studien går mellom faglærerteamet og UH-sektoren. Kunnskapsintegreringen bryter med den akademiske fagtradisjonen innenfor utdanningssektoren. Analysen av funnene avdekker at faglærerne i denne studien ikke identifiserer seg som faglærer i kunnskapsområdet, derimot er informantenes fagidentitet sterkt knyttet til det lærerutdanningsfaget de representerer. Til sist er det avdekket et brudd mellom faglærerteamet og pedagogikkfaget. Analysen av funn knyttet til pedagogikkfaget indikerer at faglærernes forståelse av rammeplanens føringer om et sentralt og sammenbindende pedagogikkfag står i kontrast til informantenes beskrivelser av et pedagogikkfag litt på siden, der pedagogikklæreren ikke er en sentral aktør verken i utarbeiding av overordnete tema for kunnskapsområdet eller i vurderingsarbeidet.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectbarnehagelærere
dc.subjectutdanning
dc.subjectfagdisipliner
dc.subjectbarnehagelærerutdanningeng
dc.subjectfaglig samarbeideng
dc.subjectintegrert kunnskapeng
dc.subjectkunnskapsområdereng
dc.titleHelhet og sammenheng i barnehagelærerutdanningens kunnskapsområder? En studie om faglig samarbeid i språk, tekst og matematikkeng
dc.title.alternativeUnity and Coherence within the Area of Knowledge in the Norwegian Preschool Teacher Education? A study of Academic Cooperation in Language, Text and Mathematicseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-26T22:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED395
fs.unitcode17-42-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record